Tiimi

Ymmärrystä vain yhtä osaamista laajemmin juurisyitä etsien

Sail up terminä tarkoittaa purjehtimista jonkun asian lähteelle tai alkupisteelle.

Markku Salminen

Rakennusteollisuudessa yli 20 vuotta ollut kokonaisvaltaisen projektinjohdon, prosessien kehityksen ja erilaisten tukitoimintojen ammattilainen ja diplomi-insinööri. Päivätyössä Kiwalla tekemässä johtamisjärjestelmäauditointeja.

Kouluttanut koko ikänsä nuoruuden partiosta lähtien ja läpi työelämän. Käytän itsetuntemukseen CP Enneagram academyn mallia kokonaisvaltaisena psykologisen ja henkisen kasvun karttana, jota itse käytän omassa kasvussani ja joka sisältää todella paljon erilaisia tekniikoita tehdä kasvua ja mikä tärkeintä keskittyy juuri siihen kohtaan jossa sinä olet polulla. 

Opetan purjehdusta jo 18 vuoden purjehduskokemuksella. Olen Purjehduksenopettajat Ry:n hyväksymä purjehduksenopettaja ja vuokraveneen kuljettaja. 

Opiskellut työpsykologiaa ja johtamista Aalto yliopistossa ja Suomen ainoana valmistunut CPenneagram instituutin certified enneagram professional ohjelmasta ja opiskellut enneagrammia 8 vuotta. 

Työskennellyt ja tehnyt kehitystä yrityksen kaikilla tasoilla ja ollut mukana hallituksissa ja johtoryhmissä useissa yrityksissä. 

Olen suorittanut tutkintoja hankinnasta, työturvallisuudesta, energia- ja ympäristösertifioinnista ja -todistuksista, energiatehokkuudesta, neuvottelutaidoista, sopimusjuridiikasta, opettamisesta ja sertifioitu ISO 9001, 14001, 45001 johtamisjärjestelmä auditoija

Lisäksi harrastusteni kautta saatu kokemus erilaisista improvisaatio- ja samaistumistekniikoista, joiden avulla pyrin auttamaan muiden ja itsensä ymmärtämisessä niin mentaalisesti, kehollisesti kuin tunteellisesti. 

Muut ihmiset

Joukko eri alojen erityisosaajia, jotka auttavat minua ja teitä saavuttamaan tavoitteet ja luomaan sen tarinan, jota haluatte kertoa. Monet ovat hyviä ystäviäni. (esim. NVC, HR, tarinankerronta, samaistumistekniikat, pelillistäminen, pedagokiikka, erilaiset keholliset menetelmät, yrityskaupat ja muutoshankkeet)


Luo kotisivut ilmaiseksi!